Breaking News

ለጣልያኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ጁሴፔ ኮንቴ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አቢይ አህመድ እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶ/ር ወርቅነህ ገበየሁ ደማቅ አሸኛኘት አድርጉላቸዉ፡፡

ለጣልያኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ጁሴፔ ኮንቴ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አቢይ አህመድ እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶ/ር ወርቅነህ ገበየሁ ደማቅ አሸኛኘት አድርጉላቸዉ፡፡

አርትስ 02/02/2011

የሁለት ቀናት የኢትዮጵያ ቆይታቸውን አ ጠናቀው ወደ ሀገራቸው ለመመለስ ጉዞ
ጀምረዋል፡፡

leave a reply