EthiopiaNewsPolitics

ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድና ፕሬዝዳንት ኢሳይያስ አፈወርቂ የኢትዮጵያ ኤርትራ ኡምናሀጅር-ሁመራ ድንበር ዛሬ በይፋ ከፍተዋል::

ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድና ፕሬዝዳንት ኢሳይያስ አፈወርቂ የኢትዮጵያ ኤርትራ ኡምናሀጅር-ሁመራ ድንበር ዛሬ በይፋ ከፍተዋል::

የድንበሩ መከፈት በሁለቱም ወገን የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትን የበለጠ ከማዳበሩ በተጨማሪ በረጅም ጊዜ የድንበር ተሻጋሪ የንግድ እንቅስቃሴን ያቀላጥፋል ሲል የጠቅላይ ሚኒስትር ፅ/ቤት በማህበራዊ ሚዲያ ገፁ ላይ አስፍሯል::

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close