AfricaEthiopia

መቀመጫውን ደቡብ አፍሪካ ያደረገው ዘ በርንተስት የተባለዉ ፋውንዴሽን የቀድሞ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚንስትር ሀይለማርያም ደሳለኝን የአማካሪ ቦርድ አድርጎ መሾሙን ኦል አፍሪካን ዶት ኮም ዘግቧል፡፡

መቀመጫውን ደቡብ አፍሪካ ያደረገው ዘ በርንተስት የተባለዉ ፋውንዴሽን የቀድሞ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚንስትር ሀይለማርያም ደሳለኝን የአማካሪ ቦርድ አድርጎ መሾሙን ኦል አፍሪካን ዶት ኮም ዘግቧል፡፡ ፋውንዴሽኑ የአፍሪካን ኢኮኖሚ በአዲስ አስተሳሰብ እና በአዳዲስ ግኝቶች ለማጠናከር የተቋቋመ ነው፡፡

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button