EthiopiaPoliticsRegionsSocial

ደኢህዴን ድርጅቱን ሲያገለግሉ የቆዩ 24 የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትን በክብር አሰናበተ።

አርትስ 21/01/2011
ከነዚህም ውስጥ
1 አቶ ሀይለማርያም ደሳለኝ
2 አቶ ሽፈራው ሽጉጤ
3 አቶ ሲራጅ ፈጌሳ
4 አቶ አምባሳደር ተሾመ ቶጋ
5 አቶ ተክለ ወልድ አጥናፉ
6 አቶ ሳኒ ረዲ
7 አቶ ታገሰ ጫፎ
8 አቶ ሬድዋን ሁሴን
9 ዶ/ር ሽፈራው ተክለማርያም
10 አቶ ደበበ አበራ
11 አቶ መኩሪያ ሀይሌ
12 አቶ አስፋው ዲንጋሞ
13 አቶ ካሚል አህመድ
14 አቶ ተመስገን ጥላሁን
15 አቶ ጸጋየ ማሞ ይገኙበታል ፡፡

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button