EthiopiaPoliticsRegionsSocial

ቅዳሜ መቀሌ የድጋፍ ሰልፍ ታካሄዳለች

የድጋፍ ሰልፉ በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል የተጀመረውን የሰላም ጥረት ለመደገፍ ያለመ ነዉ፡፡
በከተማዋ በጎፍቃደኛ ወጣቶች የተጠራዉ የድጋፍ ሰልፍ ከከተማው መስተዳድርም ፈቃድ ማግኘቱን ሰምተናል፡፡

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button