Breaking News

ድምፃዊ ቴዎድሮስ ካሳሁን በቡራዩ እና አካባቢው የተፈናቀሉ ወገኖችን ጎብኝቶ የአንድ ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገ

ድምፃዊ ቴዎድሮስ ካሳሁን በቡራዩ እና አካባቢው የተፈናቀሉ ወገኖችን ጎብኝቶ የአንድ ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገ

አርትስ 10/01/2011
ድምፃዊ ቴዎድሮስ ዛሬ ከባለቤቱ ወይዘሮ አምለሰት ሙጬ ጋር በመሆን በመድሓኒአለም ትምህርት ቤት ተጠልለው የሚገኙትን ተፈናቃዮች በጎበኘበት ወቅት ነው የ 1 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ያደረገው ። ለተጎጂዎች መፅናናትን በመመኘት ድርጊቱ ሊደገም የማይገባ አሳዛኝ ተግባር ነው ብሏል፡፡

leave a reply